pobierz pdf

Cele stowarzyszenia

Cele stowarzyszenia

 1. animacja kultury w społecznościach lokalnych,
 2. zwiększanie dostępności do kultury i edukacji,
 3. wspieranie i integracja młodych twórców: profesjonalistów i amatorów,
 4. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
 5. zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzenie i wspieranie form współpracy międzypokoleniowej,
 6. wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej i edukacyjnej,
 7. promocja integracji europejskiej,
 8. rozwój tolerancji i dialogu międzykulturowego,
 9. promocja kultury polskiej w kraju i za granicą,
 10. testowanie i tworzenie nowych modeli działania w obszarze kultury,
 11. propagowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 12. ekologia,
 13. profilaktyka uzależnień.

Program EtnoPolska

Program EtnoPolska 2024

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje

Forma Prawna:    STOWARZYSZENIE

REGON:    367784879
NIP:    8181721692
KRS:    0000686635

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Inicjatyw Twórczych

ul. Bursztyna 1

39-100 Ropczyce

(0-17) 221 82 28

Masz pytania?

Skorzystaj z

50.052942, 21.612492