pobierz pdf

Galeria kowalstwa

Galeria kowalstwa

Galeria Kowalstwa została otwarta w Centrum Kultury imienia Józefa Mehoffera w marcu 2007 r.. Myślą przewodnią jej utworzenia było zaprezentowanie lokalnej społeczności, jak również przyjezdnym kunsztu artystycznego i umiejętności Kowali-artystów (początkowo głównie z Polski), a w miarę upływu czasu również i z Europy. Impreza, podczas której Kowale prezentują swoje techniki pracy nazywa się „Jarmark Kowalski”. W początkowych latach organizacji impreza ta nazywała się „Małopolski Jarmark Kowalski”, z czasem zmieniła nazwę na „Ogólnopolski Jarmark Kowalski”, a obecnie organizowana jest pod nazwą „Międzynarodowy Jarmark Kowalski”. Galeria mieści się na poddaszu starej części Centrum Kultury imienia Józefa Mehoffera w Ropczycach. Eksponowane są w niej prace wykonane przez artystów – Kowali podczas Jarmarków Kowalskich w latach 1995 – 2018. Można ją zwiedzać w godzinach pracy Centrum Kultury.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO JEJ ODWIEDZENIA