pobierz pdf

Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach wśród beneficjentów Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Program Dotacyjny „Niepodległa” wspiera działania o charakterze kulturalnym, artystycznym edukacyjnym podejmowane w związku ze 100-leciem odzyskania prze Polskę Niepodległości. Cel projektu to szerokie włączenie mieszkańców Polski w świętowanie odzyskania przez nasz kraj suwerenności oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową polskiej państwowości. Istotną rolę w ramach projektu stanowi pamięć o regionalnych bohaterach.

Dlatego w ramach projektu „Historia łączy pokolenia w gminie Ropczyce” przygotowaliśmy cykl integracyjnych  spotkań – patriotycznych wieczorów. Celem tych spotkań jest łączenie pokoleń oraz integracja lokalnej społeczności wokół takich wartości, jak patriotyzm, Ojczyzna, wolność. Spotkania prowadzimy w formie: warsztatów plastycznych, tanecznych, wieczorów patriotycznych, rodzinnych spotkań z historycznymi grami planszowymi.
Również w ramach zdania zorganizujemy konkurs plastyczny pt. ”Miejsca pamięci narodowej w gminie Ropczyce” skierowany do uczniów szkól podstawowych i średnich oraz koncert pt. ”Historia Polski w tańcu i pieśniach patriotycznych”.

Ponieważ projekt kierujemy do różnych grup odbiorców, będziemy współpracować w jego realizacji z lokalnymi instytucjami i organizacjami. Są to między innymi: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej, Stowarzyszenie Rozwoju Witkowic, Zespołu Szkół nr 5. Ponadto współpraca obejmie lokalne Koła Gospodyń Wiejskich oraz Kluby Seniora. Koszt całkowity zadania: 13 350,00 zł., w tym pozyskane dofinansowanie – 10 000,00 zł.

Logo "Niepodległa"

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Wydarzenia zrealizowane podczas trwania projektu to między innymi:

Również w ramach projektu zorganizowane zostały warsztaty plastyczne i turnieje gier planszowych.

Poniżej zamieszczamy bezpośrednie linki do fotogalerii z realizacji projektu

Wieczory Patriotyczne:

„Rozkwitały pąki białych róż” – 11 września 2020 roku

“Z pieśnią przez dzieje Polski” – 25 września 2020 roku

“Patriotyzm jest wśród nas” – 9 października 2020 roku

“Znam swoją Ojczyznę” – 16 października 2020 roku

“Moja Ojczyzna, mój dom” – 23 października 2020 roku

Turnieje historycznych gier planszowych:

“Planszogranie” w Ropczycach – 20 września 2020 roku

Turniej historycznych gier planszowych w Niedźwiadzie – 5 października 2020 roku

Konkursy Plastyczne:

Miejsca Pamięci Narodowej w Gminie Ropczyce – 11 listopada 2020 roku

Warsztaty Plastyczne:

Kartki i kokardy z symboliką narodową – 18 września 2020 roku

Tworzenie kotylionu i kokardy narodowej – symboli patriotyzmu – 26 września 2020 roku

Tworzenie kotylionów i kokard narodowych – 28 października 2020 roku

Koncerty Patriotyczne:

Koncert Patriotyczny online pod tytułem “Dla Niepodległej” w wykonaniu Chóru Bell Canto z małej – 11 listopada 2020 roku