pobierz pdf

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Inicjatyw Twórczych wśród beneficjentów programu EtnoPolska 2024!

#EtnoPolska to program Narodowego Centrum Kultury, którego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej oraz uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 10 tyś zł na realizację zadania pod nazwą „Tradycje podkarpacia – warsztaty dla dzieci i młodzieży”.

Celem  naszego zadania jest kształtowanie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem społecznym poprzez poznanie tradycji lokalnych i regionalnych, integracje oraz aktywizacje dzieci i młodzieży.

W ramach realizacji zdania w Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach oraz na jego filiach (w Niedźwiadzie, Brzezówce, Gnojnicy i Witkowicach) przeprowadzone zostaną warsztaty:

  1. U kowala w kuźni
  2. Wianuszki i wianki w kulturze ludowej -symbolika i magia
  3.  Motyw ludowy na tkaninie
  4. Kulinarne przysmaki naszych dziadków”
  5. Malowanie na desce
  6. Motywy ludowe w hafcie
  7. Warsztaty wyjazdowe w Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie i Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Podczas tegorocznej edycji programu wpłynęło aż 1877 wniosków ! Spośród nich dofinansowanie otrzymało 257 beneficjentów, wśród nich także nasze Stowarzyszenie!

Składamy podziękowania Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowemu Centrum Kultury za wsparcie finansowe.

Prezes Stowarzyszenia: Agnieszka Róg

Loga organizatorów Programu