pobierz pdf

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Centrum Kultury imienia Józefa Mehoffera w Ropczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kultury imienia Józefa Mehoffera w Ropczycach.

Data publikacji strony internetowej: 2006-10-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-02

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. Wersję kontrastową,
 2. Możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 3. Widoczny fokus,
 4. Wyróżnienie odnośników.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-18. Ostatnia aktualizacja oświadczenia: 2023-03-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Budynek Centrum Kultury imienia Józefa Mehoffera w Ropczycach, ulica Bursztyna 1, 39-100 Ropczyce

 • Do budynku prowadzą 4 wejścia (trzy dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach): 2 od ulicy Bursztyna i 1 od ulicy Kochanowskiego.
 • Nad wejściami nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma windy.
 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są pomieszczenia i korytarze na parterze.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w holu głównym.
 • Przed budynkiem wyznaczono trzy koperty, na których można pozostawić samochód, a w Rynku obok budynku wyznaczono trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem.
 • Wewnątrz budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.
 • Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie braila i oznaczeń kontrastowych, ani w druku powiększonym (osoby niewidome i słabowidzące).
 • Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Budynek Wiejskiego Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej, 39-105 Gnojnica Dolna 146

 • Do budynku prowadzą 2 główne wejścia (dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach) wyposażone w podjazd.
 • Nad wejściami nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma windy.
 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są pomieszczenia i korytarze na parterze.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w korytarzu po lewej stronie.
 • Przed budynkiem nie ma specjalnie wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Jest natomiast wewnętrzny parking, na którym można pozostawić samochód.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem.
 • Wewnątrz budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.
 • Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie braila i oznaczeń kontrastowych, ani w druku powiększonym (osoby niewidome i słabowidzące).
 • Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Budynek Domu Kultury w Witkowicach, ulica Sucharskiego 101, 39-100 Ropczyce

 • Do budynku prowadzi 1 główne wejście (dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach) wyposażone w podjazd.
 • Nad wejściem nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma windy.
 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są pomieszczenia i korytarze na parterze.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w korytarzu po prawej stronie.
 • Obok budynku jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Jest to wewnętrzny parking, na którym można pozostawić samochód.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem.
 • Wewnątrz budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.
 • Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie braila i oznaczeń kontrastowych, ani w druku powiększonym (osoby niewidome i słabowidzące).
 • Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Budynek Domu Kultury w Brzezówce, 39-102 Brzezówka 160

 • Do budynku prowadzi 1 główne wejście (dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach) wyposażone w podjazd.
 • Nad wejściem nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma windy.
 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są pomieszczenia i korytarze na parterze.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w korytarzu.
 • Obok budynku nie ma specjalnie wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Jest natomiast wewnętrzny parking, na którym można pozostawić samochód.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem.
 • Wewnątrz budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.
 • Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie braila i oznaczeń kontrastowych, ani w druku powiększonym (osoby niewidome i słabowidzące).
 • Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Budynek Domu Kultury w Niedźwiadzie, 39-107 Niedźwiada 113

 • Do budynku prowadzą 2 główne wejścia (1 główne wejście dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach) wyposażone w podjazd.
 • Nad wejściem nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma windy.
 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są pomieszczenia i korytarze na parterze.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w korytarzu.
 • Obok budynku nie ma specjalnie wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Jest natomiast wewnętrzny plac, na którym można pozostawić samochód.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem.
 • Wewnątrz budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.
 • Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie braila i oznaczeń kontrastowych, ani w druku powiększonym (osoby niewidome i słabowidzące).
 • Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna

Brak