pobierz pdf

Lampion Bożonarodzeniowy

Lampion Bożonarodzeniowy

Regulamin

konkursu plastycznego pt. „Lampion Bożonarodzeniowy”

19.11.2020 r.

Organizator:

Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach

Cele konkursu:

  • Pobudzanie kreatywności oraz wyobraźni dzieci.
  • Propagowanie rozwoju twórczego dzieci i młodzieży.
  • Poznawanie nowych technik plastycznych.
  • Poznawanie i kultywowanie tradycji okresu Świąt Bożego Narodzenia

Przedmiot konkursu:

Lampion bożonarodzeniowy (praca przestrzenna) – wykonany z dowolnych materiałów np.: papier, plastik, słoik, drewno itp. Można użyć gotowych świecących elementów typu świeczka czy światełka led na baterie. Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych oraz dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z terenu miasta i gminy Ropczyce.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

1) Każdy uczestnik wykonuje i zgłasza do konkursu jedną wykonaną przez siebie pracę przestrzenną jaką jest lampion
2) Każdą pracę należy opisać na karteczce przyczepionej do pracy tak, by nie przysłaniała ważnych elementów, podając:

  • imię i nazwisko autora,
  • wiek, klasa autora,
  • nazwę szkoły, przedszkola
  • Numer kontaktowy (telefon lub e-mail) opiekuna lub uczestnika konkursu prosimy podać także w karcie zgłoszenia.

3) Ocena prac:

Jury oceni prace w czterech kategoriach wiekowych : przedszkola, klasy od I do III, klasy od IV – VI, klasy od VII do VIII oraz osoby dorosłe.

4) Prace można dostarczyć bezpośrednio do Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach lub można przesłać zdjęcia pracy (od 1 do 3 fot.) wraz ze zdjęciem bądź skanem podpisanej karty zgłoszenia i klauzuli informacyjnej RODO na adres mailowyck@ropczyce.info.pl do 10.12.2020r. do godz.: 12.00.

5) Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

6) Prace nagrodzone, które wezmą udział w wystawie należy odebrać do końca 2020r.

7) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyboru pracy, która przechodzi na własność placówki.

8) Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia i do odmowy publikacji na stronie fanpage na FB Centrum Kultury im. J. Mehoffera w Ropczycach.

9) Każdy post/materiał zamieszczony na Facebooku może zostać skomentowany. Opublikowane komentarze są poddawane weryfikacji przez Organizatora. W przypadku gdy treść komentarza będzie znacząco rażąca Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarza.

10) Decyzja jury jest ostateczna i niezmienna.

11) Szczegóły i dodatkowe informacje pod numerem 17 22-18-228 oraz 692010468.

Ogłoszenie wyników:

Wyniki konkursu będą zamieszone na stronie Centrum Kultury im. J. Mehoffera w Ropczycach oraz Facebook’u w dniu 16.12.2020r.

Wystawa pokonkursowa odbędzie się w możliwie najbliższym terminie. Prosimy o  zachowanie prac plastycznych, wszyscy uczestnicy będą zaproszeni do udziału w wystawie czasowej w Centrum Kultury im. J. Mehoffera w Ropczycach.

Uwaga: wręczenie nagród odbędzie się w możliwie najbliższym terminie i zostanie on podany na stronie internetowej Centrum Kultury oraz na Facebooku