pobierz pdf

W związku z prowadzonymi zbiórkami na pomoc dla Ukrainy. Wśród organizacji zaangażowanych są: Związek Drużyn ZHP Ropczyce, Samorząd Ropczyc oraz jednostki OSP z terenu naszej gminy. Ponadto informujemy, że produkty żywnościowe, higieniczne oraz inne wymienione na plakacie można przynosić do szkół podstawowych na terenie gminy Ropczyce.

Dodatkowo, od 2 marca uruchomiony zostanie jeszcze punkt zbiórki w Centrum Kultury w Ropczycach – Klub Cegła. Dary w tym punkcie składamy w godzinach 13-17. Koordynatorem zbiórki jest dyrektor SP w Niedźwiadzie Dolnej pani Wioletta Czemarnik, tel. 669-240-250

Informujemy również, że druhowie ochotnicy zbierają środki medyczne. Są to: kołnierze ortopedyczne, opaski uciskowe, bandaże, bandaże elastyczne. Można je dostarczyć 5 marca 2022 r. w godzinach od 9.00 do 16:00 do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na osiedlu Brzyzna.

POMOC DLA UKRAINY! - INFORMACJE