Stałe formy działalności Wiejskiego Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Zajęcia taneczne dla dzieci

Zajęcia odbywają się Wiejskim Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej w każdą środę w godz.: od 15:00 do 16:30. Prowadzącym jest pani Jadwiga Pięta-Paśko – instruktor Wiejskiego Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej.

Zajęcia kulinarne

Zajęcia odbywają się w poniedziałki od godz.: 15:00 do 17:00. Zajęcia prowadzi pani Jadwiga Pięta-Paśko – instruktor Wiejskiego Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej.

Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne - biorą w nich udział dzieci w wieku 5-12 lat z terenu Gnojnicy Dolnej i Gnojnicy Woli. Zajęcia odbywają się w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godz. od 11:00 – 13:00. Opiekunem jest pani Jadwiga Pieta-Pasko – instruktor Wiejskiego Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej.

Gimnastyka dla Seniorów

 Zajęcia prowadzi pani Jadwiga Pięta-Paśko - instruktor Wiejskiego Centrum Kultury. Spotkania mają miejsce w poniedziałki i środy w godz.: od 18:00 do 19:00.

Klub Seniora

 Spotkania Klubu odbywają się w ostatni wtorek miesiąca od godz. 16:00 do 19:00.

Amatorski Zespół Teatralny Dorosłych

Zespołem opiekuje się pani Jadwiga Pięta-Paśko. W spotkaniach uczestniczą mieszkańcy Gnojnicy. Próby zespołu mają miejsce w piątki w godz. od 20:00 do 21:00.