Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Inicjatyw Twórczych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Inicjatyw Twórczych w Ropczycach

Dane adresowe:
Poczta:    Ropczyce
Kod pocztowy:    39-100
Ulica:    Władysława Bursztyna 1
Miejscowość:    Ropczyce
Gmina:    Ropczyce
Powiat:    Ropczycko-sędziszowski
Województwo:    podkarpackie
Forma Prawna:    STOWARZYSZENIE

REGON:    367784879
NIP:    8181721692
KRS:    0000686635

 

Celem stowarzyszenia jest:

1. animacja kultury w społecznościach lokalnych,
2. zwiększanie dostępności do kultury i edukacji,
3. wspieranie i integracja młodych twórców: profesjonalistów i amatorów,
4. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
5. zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzenie i wspieranie form współpracy międzypokoleniowej,
6. wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej i edukacyjnej,
7. promocja integracji europejskiej,
8. rozwój tolerancji i dialogu międzykulturowego,
9. promocja kultury polskiej w kraju i za granicą,
10. testowanie i tworzenie nowych modeli działania w obszarze kultury,
11. propagowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
12. ekologia,
13. profilaktyka uzależnień.