Centrum Kultury imienia Józefa Mehoffera w Ropczycach

Stałe formy działalności Domu Kultury w Witkowicach

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do zaangażowania się w działalność Stowarzyszenia Rozwoju Witkowic oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Witkowicach działających na bazie Domu Kultury.

 

Dodatkowe informacje i zapisy w Domu Kultury w Witkowicach lub pod nr tel. 222 73 73 oraz na FB