Centrum Kultury beneficjentem Programu Dotacyjnego "Niepodległa"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 sierpnia 2020

 Historia łączy pokolenia w gminie RopczyceProgram Dotacyjny „Niepodległa” wspiera działania o charakterze kulturalnym, artystycznym edukacyjnym podejmowane w związku ze 100-leciem odzyskania prze Polskę Niepodległości. Jego celem jest szerokie włączenie mieszkańców Polski w świętowanie odzyskania przez nasz kraj suwerenności oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową polskiej państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć o regionalnych bohaterach.

 W ramach projektu „Historia łączy pokolenia w gminie Ropczyce” odbędzie się cykl integracyjnych  spotkań - patriotycznych wieczorów, łączących pokolenia oraz integrujących lokalną społeczność wokół takich wartości, jak patriotyzm, Ojczyzna, wolność, solidarność. Spotkania będą miały charakter: warsztatów plastycznych, tanecznych, wieczorów literacko-muzycznych, edukacji poprzez rodzinne spotkania z historycznymi grami planszowymi.
W ramach zdania przewidziany jest również konkurs plastyczny pt. ”Miejsca pamięci narodowej w gminie Ropczyce” skierowany do uczniów szkól podstawowych i średnich oraz koncert pt. ”Historia Polski w tańcu i pieśniach patriotycznych”.

 Projekt kierowany jest do różnych grup odbiorców i zakłada współpracę z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej, Stowarzyszenia Rozwoju Witkowic, Zespołu Szkół nr 5, lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich oraz Klubów Seniora.

Koszt całkowity zadania: 13 350,00 zł., w tym pozyskane dofinansowanie - 10 000,00 zł.

Logo Niepodlegla

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.